TINE TVERGAARD OG MADS ANANDA LODAHL SNAKKER OM WILHELM REICH

Jeg blev inviteret ind på Hospital Prison University Archive for at snakke med billedkunstnerne Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen om Tines aktuelle udstilling, der bl.a. handler om Wilhelm Reich og hans ideer.

Det var blandt venner, og det blev til en samtale på slap line, der stak i mange retninger, og vi kom blandt andet omkring pornoficering, queer subkultur, det tredje køn, neofascistiske strømninger i verdenspolitikken og en masse sexologi-historie. Alt sammen med udgangspunkt i Reich. Jeg fik også lov at læse et digt op, som jeg har skrevet om Reich og Justin Bieber.

Hør samtalen her…

WILHELM REICH var marxist og psykoanalytiker i kredsen omkring Freud, men han blev banebrydende i begyndelsen af 1930’erne med sin blanding af socialistisk antifascisme og radikal seksuel frigørelse. Han mente bl.a. at fascismen kun var mulig i et samfund, hvor folks sunde og naturlige seksualitet blev undertrykt og forhindret, og at proletariatets totalorgasme var en forudsætning for bekæmpelsen af fascismen og den kapitalistiske økonomi og for det socialistiske samfunds egentlige opståen.

Han oprettede SexPol-bevægelsen og startede også en gruppe i København i 1933, da han var flygtet fra Tyskland efter Hitlers magtovertagelse. I Danmark var han desværre heller ikke velkommen, så han tog videre til Norge, hvor han opdagede den kosmiske orgon-stråling, der flyder gennem alting, og derfra blev tingene måske lidt for vilde til de fleste folk. Reich blev taget op igen under ungdomsoprøret sidst i 1960’erne, hvor hans ideer om fri sex blev sat på prøve, og måske er han på vej tilbage igen nu?

TINE TVERGAARD er billedkunstner og psykoterapeut. Hun har som billedkunstner i en årrække beskæftiget sig med køn, lyst og seksualitet og de magtforhold, som disse sociale forhold indbærer, og udstiller for øjeblikket en skulptur og en række fotografier på Hospital Prison University Archive i Læssøgade i København sammen et kampskrift fra 1933 af Wilhelm Reich.

Meget mere om emnet:

Ovenover kan du høre min samtale med Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen, men du kan også høre en række andre interessante samtaler, der er blevet afviklet i forbindelse med udstillingen på Hospital Prison University Archives hjemmeside. Jeg vil særligt anbefale afsnittet med filosof Ole Thyssen, der giver en introduktion til Reichs tanker, og afsnittet med forsker Tania Ørum, der både som forsker og som aktiv del af ungdomsoprøret og 1970’ernes kvindebevægelse har beskæftiget sig med Reichs særlige blanding af seksuel frigørelse og socialisme. De øvrige afsnit er også gode (blandt andet kan du høre Jakob læse højt af Reichs kampskrift fra 1933, mens Tine kommenterer ind i mellem oplæsningen!), men måske mere for den særligt interesserede lytter. Er det dig?