PÆDAGOGISK OG KREATIV KONSULENT MED FOKUS PÅ KØN OG SEKSUALITET

Køn og seksualitet kan være forvirrende og indviklede områder, og man kan hurtigt føle, at man jogger rundt i spinaten, når man i virkeligheden prøver på at gøre noget godt. Jeg har arbejdet med emnet i 15 år og tilbyder faglig assistance og sparring som:

  • Pædagogisk konsulent
  • Kreativ konsulent

OBS: Fra den 1. marts 2022 holder jeg en længere pause med konsulentarbejde for at fokusere på at skrive nye bøger. Skriv derfor gerne hurtigst muligt, hvis I ønsker min hjælp inden da.


Det pædagogiske område

Skole, SFO, ungdomsklub, bosteder, sårbare unge, efterskoler mm.

Køn er alle steder i en pædagogisk praksis, og der er mange holdninger og myter på spil. Når jeg kommer ud som pædagogisk konsulent er det med ærmerne smøget op. Jeg kommer ikke for at diskutere teori og holdninger, men for – sammen med jer – at finde praktiske løsninger på komplicerede problemer.

Det kan handle om at skabe plads i en gruppe til børn og unge med anderledes kønsudtryk eller finde måder at snakke med børn og unge om diskriminerende sprogbrug, seksuelle omgangsformer og samtykke eller om at hjælpe de voksne pædagoger med at finde rundt i seksuelle og kønsmæssige subkulturer og koder.

I kender jeres børn og unge bedst, men ofte kan det være en stor hjælp at få et par friske øjne på en fastgroet problematik. Jeg leverer de friske øjne og kommer med en uddannelse som lærer, et indgående kendskab til seksual- og kønstematikker blandt børn og unge og mange års erfaring med at finde konkrete løsninger, der skaber mere plads til mangfoldighed.


Det kreative område

Teaterproduktion, film og TV, radio, journalistik, dokumentar, skoledrama, roman, sangtekst mm.

Afvigende køn og seksualitet bliver alt for ofte stereotypt eller uoriginalt fremstillet i kulturen, og mange kulturproducenter, der har gode intentioner og egentlig ønsker at give minoriteter en god, kulturel oplevelse, ender med at træde rundt i sårende troper eller ødelægge deres egne produktioner med fodfejl, der let kunne være undgået.

Som kreativ konsulent kan jeg for eksempel komme på besøg i ide-udviklingsfasen og hjælpe med at skyde projektet i den rigtige retning fra start og så igen i den sidste finpudsningsfase og se det næsten færdige produkt igennem og gøre opmærksom på eventuelle kiksere. Jeg kan også hjælpe enkeltpersoner, der for eksempel skriver en roman eller en fagbog og har brug for sparring omkring køn og seksualitet i stoffet.

Jeg kommer ikke som politisk korrekthedspoliti, og I har selvfølgelig den fulde magt over proces og produkt. Jeg kommer med konstruktive forslag til forbedringer og vil hjælpe jer med at undgå, at manglende indsigt spænder ben for jeres produktion. Jeg kommer også med mange års erfaring fra normkritiske, kunstneriske kredse, herunder min egen kunstneriske og litterære praksis, og kan hjælpe jer med at tænke ud af boksen og se jeres stof fra friske og skæve vinkler.


Praktisk

Det hele starter med en gratis og uforpligtende telefonsamtale eller mail, hvor vi finder ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe jer. Hvis jeg er det, tager vi sandsynligvis en længere snak i telefonen, hvor jeg bliver sat grundigt ind i tingene, så jeg kan forberede mig, og så finder vi tid og sted til den egentlige konsultation.

Mine kontakter står nederst på siden. Ring eller skriv i dag.


Anbefalinger fra tidligere samarbejdspartnere

“AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og et fokuseret talent for IT. Hos os er eleverne enten i et STU eller et revalideringsforløb og vi lykkes til stadighed med, at 80 % af vores elever kommer i job efter endt uddannelse. Hos os bliver elevernes særlige kompetencer vendt til deres styrke. Der findes i alt ti AspIT afdelinger fordelt ud over hele landet og på en af vores skoler har vi taget initiativ til at kontakte Mads, da vi har fået en transkønnet elev.

Det var nyt og fremmed for os, da vi fik en transkønnet elev. Vi kendte meget lidt til emnet og manglede viden. Hvordan kunne vi bedst muligt støtte eleven? Vi ønskede både at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kunne støtte op om både denne specifikke elev, men også om LGBT-elever i det hele taget, da denne elev helt sikkert ikke er den sidste i rækken af elever med anderledes køn.

På forhånd havde vi modtaget relevant materiale som forberedelse på emnet og dagen med Mads fløj afsted. Der var efterfølgende bred enighed om, at tiden med Mads virkelig var godt givet ud. Der blev sat mange tanker i gang og skabt en fælles forståelse omkring transkønnethed. Vi kom grundigt omkring problematikker i forhold til både medicinsk behandling, forholdet til forældrene, subkulturer og den øvrige elevgruppe. Og vi følte os efterfølgende meget bedre rustede til mødet med unge med anderledes køn og seksualitet end normen.

Vi var alle meget begejstrede for dagen og kan kun give Mads vores allerbedste anbefalinger.”

  • AspIT

“De Unges Hus er et tilbud til udsatte unge i Københavns Kommune. Mads besøgte os for at tale om nogle (for os) nye udfordringer vedrørende unge med uafklarede kønsidentiteter, som ønskede at blive en del af et gruppeforløb, som ellers udelukkende henvendte sig til piger.

Medarbejdergruppen manglede for det første et fælles sprog for disse udfordringer og de måder, vi arbejder med en kønsspecifik målgruppe og “trygge frirum” på. For det andet manglede vi input til, hvordan vi bedst kunne arbejde videre med denne nye gruppe af unge, som ikke passer ind i de kønskategorier, vi er vant til at arbejde med.

Mads faciliterede en rigtig god samtale, hvor vi fik sat ord på nogle af disse udfordringer, og hvor vi diskuterede forskellige muligheder for inddragelsen af de nye unge i vores gruppeforløb. Mads er enormt pædagogisk i sin tilgang og har en evne til at tale om meget komplicerede ting på en måde, så alle kan være med, også selvom man ikke har beskæftiget sig med diskussioner om køn og seksualitet før.

Medarbejdergruppen gik fra mødet med fornyet energi og fuld af optimisme for det fremtidige arbejde med LGBT-unge.”

  • De Unges Hus, Center for Forebyggelse og Rådgivning, Københavns Kommune

“Vi var simpelthen så glade for Mads’ besøg. Det var weekendens faglige højdepunkt, og vi vendte flere gange tilbage til det, han havde fortalt os i løbet af vores seminar. Vi er alle sammen blevet meget bedre rustet til at se, hvordan vi selv bliver udsat for forskellige herskerteknikker i vores arbejde – men også hvordan vi selv kan komme til at bruge teknikkerne mod andre.

Mads’ besøg har helt klart skærpet vores refleksion på det her område, og forhåbenligt kan vi blive ved med at bevare den både individuelt og kollektivt i gruppen.”

  • Joan-Søstrene, København

Foto: Timothy de Mesa