NATIONALMUSEET: PANELDEBAT OM FREMTIDENS FEMINISME

Den 23. maj stod Kvinderådet bag et stort, feministisk arrangement på Nationalmusset i København. Arrangementet var opvarmning til det største feministiske forum i Norden i 20 år, som finder sted i Malmø i juni 2014 under navnet Nordisk Forum. På Nationalmuseet var der tre store paneldebatter, masser af DJs, sex-rundvisninger på museets udstilling, et historisk undertøjsmodeshow og en performance.

Her på siden kan du se aftenens tredje debat, som handlede om feminismens fremtid, og læse om paneldeltagerne.

Højdepunkter fra debatten:

Hele debatten:

Teksten herunder er syndikeret fra materiale om debatten fra Kvinderådet.
Video: www.almindelig.com
Foto: Kean Jørgensen
Moderator på debatten: Johanne Mygind, journalist

FREMTIDENS FEMINISME

Mange yngre feminister, både mænd og kvinder, har i de seneste år braget igennem lydmuren på blogs og sociale medier, og i takt med det er kritikken af dem blevet skarpere og tonen mere rå. En af hensigterne med denne debat er derfor også, at se på de muligheder og udfordringer der er for næste generations ligestillingskamp. Mange har nok den opfattelse, at debatter om køn, feminisme og ligestilling ofte kører af sporet og bliver til ukonstruktive skyttegravskrige, der leder til de samme diskussioner om, hvorvidt ligestilling overhovedet er værd at diskutere.  Så hvordan håndterner vi denne problemstilling og hvordan kan debatten om feminismens fremtid gøres mindre ’sort/hvid’ og mere appellerende for flere folk?

Paneldeltagerne

Ulla Tornemand

Ulla Tornemand er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, der står bag den danske lancering af The Everyday Sexism Project DK. Projektet er oprindelig skabt af Laura Bates, og har fået utrolig meget opmærksomhed de seneste to år. Over 50.000 kvinder har anonymt delt deres oplevelser med hverdagssexisme. Laura Bates følte at der var et stort behov for at synliggøre og italesætte den hverdagssexisme kvinder møder dagligt, et behov Dansk Kvindesamfund også oplevede der var i Danmark.

Sexisme opleves i høj grad ift. kropsidealer, hvor der hersker skrappe regler for hvordan man skal/må se ud som kvinde – og dertilhørende (ofte voldsomme) reaktioner hvis man ikke lever op til disse krav/idealer. Sexismen ses bl.a. også i mediernes idealiserede og seksualiserede kroppe, der også skubber til vores oplevelse af ’normalitet’. Med The Everyday Sexism Project ønsker Dansk Kvindesamfund, at være med til at skabe holdningsændringer ift. køn, krop, seksualitet og være med til at ændre den herskende kultur.

The Everyday Sexism Project DK

The Guardian: Everyday Sexism Project Shouting Back

Politiken: Dansk Kvindesamfund: Sexistisk humor er ikke harmløs

Mads Ananda Lodahl

Mads Ananda Lodahl står bag hjemmesiden www.almindelig.com og er tidligere queer aktivist i Queer Jihad. Mads Ananda Lodahl er blogger og holder foredrag om samfundets forventninger til mænd og kvinder, om dem, der kommer i klemme i de forventninger, og om inklusion af seksuelle og kønsmæssige minoriteter i skolen og på arbejdsmarkedet. En del af den heteroseksuelle verdensorden er ideen om, at det er bedre at være en mand end at være en kvinde, dette er queer feminismen et opgør imod. Sidste år på TEDxCopenhagen holdt han talen “Ending the Straight World Order” og var redaktør og medforfatter på bogen “Se! Den heteroseksuelle verdensorden går i stykker!”

www.almindelig.com

TEDxCopenhagen: Ending The Straight World Order

Kristeligt Dagblad: Han vil ødelægge den heteroseksuelle verdensorden

Liv Navntoft Henningsen

Liv Navntofte Henningsen er en af initiativtagerne til Livmoderfeministerne, som er en ny, feministisk basisgruppe, som ønsker at nuancere den feministiske debat ved at sætte fokus på omsorg og mellemmenneskelige relationer. Livmoderfeministerne er et modspil til den traditionelle feminismes syn på moderskabet som en hindring for selvudfoldelse og frigørelse, samt et opgør mod fokusering på lønarbejde som det frigørende projekt. Livmoderfeministerne ønsker bedre vilkår for fødende, rum til at amme sit barn, hvor behovet opstår, samt et rummeligt arbejdsmarked med mulighed for at bidrage med forskellig intensitet i forskellige livsfaser. Der skal være bedre muligheder for at integrere arbejds- og familieliv og bedre vilkår for og i daginstitutionerne.

Livmoderfeministerne på facebook

Politiken: Handler kvindefrigørelsen om at frigøre sig fra sine børn?

Information: Omsorgsfeministerne kommer!

Ulrik Frost

Ulrik Frost er forkvinde for Selskab for Ligestilling og styrelsesmedlem i Kvinderådet. Selskab for Ligestilling er en kønspolitisk forening som har til formål at sætte fokus på ligestilling og udfordre det etablerede syn på køn, hvor målet er at skabe et mere ligestillet samfund til gavn for alle køn. I Selskab for Ligestillings navn har han i 3 år deltaget i den offentlige debat om køn, seksualitet og ligestilling. Han har stået for en række debat arrangementer, diskussioner og udfoldet sig aktivistisk, især her i kraft af sit virke i 3F.

Selskab for Ligestilling

“Engen adgang, vi lajer”

Kvinde, kend din kamp

Om Nordisk Forum

For første gang i 20 år afholdes der nu et nyt fællesnordisk forum for ligestilling og fremtidens feminisme og der er hårdt brug for et kritisk eftersyn af ligestillingen i Norden, mener de nordiske kvindeorganisationer. For hvad har vi opnået? Hvor vil vi hen? Hvordan kommer vi det?

Nordisk Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangeres af de nordiske kvindeorganisationer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Fra den 12-15. juni 2014 samles mange tusinde personer i Malmö for at sætte dagsordenen for fremtidens ligestillingspolitik. Konferencens program og diskussioner sker på baggrund af FN Kvindekonvention, Beijing Deklarationen og handlingsplanen Platform For Action (PFA)

Læs mere om Nordisk Forum på:

www.nf2014.org

www.kvinderaadet.dk

Kvinderådet på facebook

Kvinderådet på twitter 

#NF2014
Kvinderådet, Nordisk Forum, paneldebat feminisme, Ulrik Frost, Liv Navntoft, Ulla Tornemand, Mads Ananda Lodahl, Nationalmuseet, København